Velger trygd fremfor jobb «på gulvet»

I Norge faller en stor gruppe utenfor fordi arbeidet deres ikke respekteres, mener forskere. Flere vil heller gå på trygd enn å ta «innvandrerjobber».