Kan få arverett

På stadig flere områder blir samboere mer likestilt med ektefeller. Til neste år kan samboere få rett til arv og uskifte.