- Haga vil kjøpe seg fri

Staten vil lokke med pengar for å få kommunane til å seie ja til bygging av store kraftlinjer. Men kommunane takkar nei.