Til kamp mot lusen

Lusfri Norge arrangerer for andre gang en nasjonal kampanje for å få bukt med lusen.