Flere yrkeshemmede tilbake i jobb

Antall yrkeshemmede som kommer tilbake i jobb er nesten fordoblet de siste fire årene, viser tall fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).