Anklager Høyre for sabotasje

Høyre har en skjult agenda om å redusere valgdeltakelsen blant ungdom, mener SVs partisekretær Bård Vegar Solhjell.