Fabrikken for politikerforakt

Er det journalistenes oppgave å avsløre politikerne eller skal de hjelpe oss med å forstå politikken og begrunnelsene for den? Når man ser utspørringsprogrammene kan man godt komme i tvil.