Forlater skuten på rett kjøl

Oljeprisen er høy, arbeidsledigheten på vei ned, renten er lav og sykefraværet faller. Den eneste bekymringen finansminister Per-Kristian Foss har, er at han om 48 timer ikke lenger er statsråd.