Giftfunn i regntøy til barn

Statens forurensningstilsyn truer norske kleskjeder med tvangsmulkt etter nye funn av giftstoffer i regntøy til barn.