- Kamera billigere enn vakter

Også i Bergen må man regne med å bli fanget opp av videokameraer i banker, butikker og kiosker. Som regel er det hensynet til økonomi som ligger bak.