- Norge overlater klimaforpliktelsene til andre land

– Norge overlater forpliktelsene med å oppfylle Kyoto-avtalen til andre land, sier tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger fra Venstre.