Svenske og italienske turister skyr Bergen

Briter, tyskere og amerikanere utgjør de største gruppene av turister i Hordaland. En stor andel japanere besøker Vestlandet, mens svensker og italienere skygger unna og holder seg østpå.