Like mange nye uføre som nye i jobb

Det siste året er 25.000 ledige kommet i jobb. Men samtidig er like mange blitt uføretrygdet.