Ungdommer har færre bestevenner

Ungdommer har færre bestevenner, men er likevel mindre ensomme i dag enn for ti år siden.