Kontrollsvikt i Forsvarsdepartementet

Både stortingsrepresentantar og tidlegare statsrådar er forundra over at Forsvarsdepartementet har godkjend fleire av reiserekningane til Kristin Krohn Devold.