Gransker mulige lovbrudd mot døende

Statens helsetilsyn er bedt om å granske påstander om feilmedisinering og ulovlig journalføring ved et prosjekt ved Akershus universitetssykehus som skulle gi eldre en verdig død.