Erik Byes egne toner fulgte ham på siste reis

Flere av Erik Byes tekster og toner fulgte ham da han fredag la ut på sin siste reis.