• VIKTIG SEIER: Jan Henrik Larsen er glad for at initiativet fra fagforeningene i Bergen har ført frem: Utlendinger på syv norske olje- og gassanlegg skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå er jobben å sørge for at det blir etterlevd.<p/>ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

- Viktig seier i kampen for norsk lønn i Norge

Jan Henrik Larsen i EL & IT-forbundet er storfornøyd med at alle som arbeider på syv olje- og gassanlegg skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå skal det passes på at Petroleumstilsynet kontrollerer.