Velger EU-strid om vannkraft

Regjeringen skrinlegger flere års arbeid for å tilpasse hjemfallsretten til EU-retten. Hjemfallsretten blir som i dag. Saken havner sannsynligvis i EFTA-domstolen.