Professor anbefaler kjøp av konas apparater

Sosial- og helsedirektoratet innrømmer at habilitetsreglene ikke ble fulgt da de lot professor Stein Harris ved Rikshospitalet i en rapport anbefale bruk av øreimplantater som kona hans selger.