- Flytteutgiftene fullt akseptable

Victor D. Norman mener at det er akseptabelt å bruke 517 mill. kroner på å flytte ut statlige tilsyn fra Oslo, fordi «de langsiktige gevinster er større enn utgiftene.»