Arne Treholt ligger i koma

Spiondømte Arne Treholt ligger i respirator på et sykehus på Kypros. Tilstanden er kritisk.