Mener Norge bryter FNs barnekonvensjon

Flere hundre barn har bodd i flere år på norske asylmottak. Psykolog Nora Sveaas mener det er i strid med FNs barnekonvensjon.