Ville ha helsekoding etterforska

Helsetilsynet bad i fjor helseminister Dagfinn Høybråten vurdere å melde saka om den omstridde feilkodinga av pasientar til politiet. Men oppmodinga er ikkje fylgd opp av departementet.