Sjølvmord i fengsel kraftig redusert

Norsk fengselsvesen har gjennom systematisk arbeid lykkast i å redusere talet på sjølvmord i fengsel i dei seinare åra. Resultata har vekt internasjonal oppsikt.