Superlønnsomt å satse på forbrytere

Før politikere bevilger milliarder til veier, broer og tunneler forlanger de samfunnsøkonomiske kalkyler. Men ikke i den rådyre kriminalomsorgen.