- Ikke spesielt farlig å stå vakt

David Toska mener at det ikke var spesielt farlig å stå vakt under NOKAS-ranet. Familiefaren Johnny Thendrup (40) ble skutt i låret da han gjorde akkurat det.