Politiet vil ha meldeplikt for asylsøkere

Politiet vil ha en ny ordning der asylsøkere må melde seg regelmessig mens søknaden behandles.