Yngre aleneboere sakker akterut

Yngre aleneboere har hatt en langt svakere inntektsvekst enn andre husholdninger de siste årene, går det fram av siste nummer av Samfunnsspeilet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).