Sår Valgerd i skuggen av Bondevik

Valgerd Svarstad Haugland er djupt såra fordi korkje parti eller presse har sett henne som nummer ein i KrF medan ho var partileiar.