Aksjonistar stod skulerett i retten

Bøtlagte aksjonistar frå Bellona og Natur og Ungdom nekta framleis å betala bot for oljeboringprotesten i Ølen då dei møtte i Sunnhordland tingrett i dag.