Utlendinger inn i kraftsektoren

Et utvalg har foreslått at to tredjedeler av verdiene til kommunale og private kraftselskaper overføres vederlagsfritt til staten etter 75 år.