Har trosset miljø-advarsler i årevis

Regjeringen avgjør om kort tid om kystnære blokker utenfor Mørekysten og utenfor Nord-Norge skal åpnes for oljeutvinning. Sier den ja, trosser olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) advarsler fra regjeringens egne fagmyndigheter som Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet.