Omgitt av ja-statsråder

Tolv av statsrådene i Bondevik-regjeringen ønsker norsk EU-medlemskap. Andre er på gli. En håndfull ministere regner seg likevel som nei-folk.