Nok en spansk tråler tatt i arrest

For annen gang de siste dagene har Kystvakten oppbrakt en spansk tråler i fiskevernsonen rundt Svalbard.