Regjeringen frykter lavere investeringer på norsk sokkel

Regjeringen forventer en nedgang i investeringsnivået på norsk sokkel de neste fem til ti år. I 2005 vil investeringene trolig passere 90 millioner kroner, men toppen kan være nådd.