Aukar innsynet i søkarlister

Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) vil gje ålmenta fullt innsyn i søkarlista på stillinga som fylkesmann i Telemark.