Må begrense parfymebruken

Pleiere, leger og andre med pasientkontakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge oppfordres til å begrense bruken av parfyme når de er på jobb.