Få penger for barna i utlandet

Nordmenn i andre EØS/EU-land har krav på kontantstøtte og barnetrygd. Kontantstøtte skal etterbetales fra første august 1998.