- Hald krisepsykologane unna!

Å tilby folk krisepsykologi etter ulykker er verdilaust, hevdar professor Simon Wessely. - Gje dei heller ein mobil, så dei kan ringe heim, seier Wessely til BT.