Duket for kamp om homovelgerne

Spørsmålet om homofile kan få adoptere utsettes trolig til neste år. I så fall blir homoadopsjon valgkampsak - og for første gang er det duket for kamp om homovelgerne som gruppe.