Ikke endret sikkerhetsnivå for norske flyplasser

Luftfartstilsynet har foreløpig ikke vurdert å endre sikkerhetsnivået for norske flyplasser.