Skilsmisserisikoer

Ektepar med stor aldersforhold ser ut til å ha vanskeligere for å holde sammen.