Savnet bergensskip funnet

Bergensskipet «Stako», som tidligere i dag ble meldt savnet, er funnet i Nordsjøen.