-Ulovlig å felle ulveflokker i Østerdalen

Oslo (NTB): Kollektiv avliving av de to ulveflokkene i Østerdalen er ulovlig, fastslår en jusprofessor.