Kritiserer dommerne

Vanlige domstoler er ikke gode nok for saker som gjelder seksuelle overgrep, mener en arbeidsgruppe som har undersøkt dommernes holdninger og menneskesyn.