Ingen fare for Toro

Rieber & Søn ASA Toro kan likevel importere gelatin fra Sverige til å bruke i produktene sine.