Bakterie-sjekk av spedbarnleker

Småbarns-foreldre blir oppfordet å sjekke biteringer, babydukker og baller som inneholder bakterier og stoff som nedsetter forplantningsevnen.