Forsvaret i beredskap

Forsvaret har iverksatt beredskapstiltak rundt om i landet på bakgrunn av terrorangrepet på USA.