Tar opp klasebomber med Bush

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) skal møte USAs president George W. Bush i Washington 5. desember. Bondevik sier det vil være naturlig å ta opp den norske motstanden mot klasebomber.